ความเคลื่อนไหวของ ค่ายมือถือ และ กลยุทธ Long Tail

You may also like...

2 Responses

 1. Jows says:

  สมมุติให้ค่า IC นาทีละ 1 บาท

  ในตลาดมีลูกค้า 10 คน
  เป็นลูกค้าบริษัท A 8 คน
  เป็นลูกค้าบริษัท B 2 คน

  แต่ละคนโทรหาอีก 9 คนเท่าๆกัน(uniform distribution)
  สมมุติว่า ในเดือนหนึ่ง ลูกค้าบริษัท A โทรหาอีก 9 คนที่เหลือคนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที
  บริษัท A ก็ต้องจ่ายค่า IC ให้บริษัท B เดือนนี้ =(0บาทx7คน)+(1บาทx2คน) = 2 บาท
  บริษัท A มีลูกค้า 8 คน จ่าย IC ให้คนละ 2 บาท สรุปเดือนนี้จ่าย 16 บาท.

  บริษัท B คิดในทำนองเดียวกัน ลูกค้าแต่ละคน ต้องจ่าย IC ให้ 8 บาท แต่มีลูกค้าแค่ 2 คน… สรุปก็จ่าย IC ให้ บริษัท A เดือนนี้ 16 บาทเท่ากัน

  ดูเหมือน บริษัท A จะไม่ได้เปรียบค่า IC บริษัท B โดยตรงครับ
  แต่ได้เปรียบในทางอ้อมมากกว่า… ซึ่งก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฐานลูกค้ามากกว่า แม้ว่าจะไม่มี IC ก็ตาม

 2. Jows says:

  อะไรเป็นตัวบอกว่าตลาดมือถือถึงจุดอิ่มตัวแล้ว…

Leave a Reply