และแล้วก็ได้เวลาของ Éclair (Android 2.1) มาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไป

You may also like...

Leave a Reply