อัพเดท Android 4.0.4 สำหรับ Samsung Galaxy Tab 10.1 เริ่มปล่อยให้อัพเดทที่อังกฤษแล้ว!

You may also like...

Leave a Reply