Tagged: ภาษาต่างดาว

20

วิธีแก้ปัญหาชื่อเพลงภาษาไทยเพี้ยนๆ บน Android อีกวิธี โดยแอพพลิเคชั่น Music Tag Fixer

จากบทความที่แล้ว วิธีแก้ปัญหาชื่อเพลงภาษาไทยเพี้ยนๆ บน Android ที่ผมได้เขียนไป จะเป็นการบอกวิธีการแก้ชื่อเพลงภาษาไทยที่เพี้ยนๆ จากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงค่อยนำเพลงดังกล่าวที่แก้ไขแล้วค่อยลงคอมฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวิธีแก้วิธีเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นผมจึงมีอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้แอพพลิเคชั่นบน Android ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ Music Tag Fixer นั่นเอง

15

วิธีแก้ปัญหาชื่อเพลงภาษาไทยเพี้ยนๆ บน Android

เมื่อเร็วๆ นี้ ในแฟนเพจของ GalaxyLovers นั้น ได้มีแฟนเพจหลายท่าน ได้เข้ามาสอบถามปัญหาสุดคลาสสิคอันหนึ่ง ซึ่งได้แก่ จะแก้ปัญหาชื่อเพลงภาษาไทย ที่กลายเป็นภาษาต่างดาว หรือชื่อเพลงภาษาไทยเพี้ยนๆ อย่างไรดี วันนี้ กระผมจะมาบอกวิธีแก้ไขให้ทราบกันครับ