Tagged: tags

20

วิธีแก้ปัญหาชื่อเพลงภาษาไทยเพี้ยนๆ บน Android อีกวิธี โดยแอพพลิเคชั่น Music Tag Fixer

จากบทความที่แล้ว วิธีแก้ปัญหาชื่อเพลงภาษาไทยเพี้ยนๆ บน Android ที่ผมได้เขียนไป จะเป็นการบอกวิธีการแก้ชื่อเพลงภาษาไทยที่เพี้ยนๆ จากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงค่อยนำเพลงดังกล่าวที่แก้ไขแล้วค่อยลงคอมฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวิธีแก้วิธีเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นผมจึงมีอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้แอพพลิเคชั่นบน Android ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ Music Tag Fixer นั่นเอง