รวม App บันทึกและช่วยจำ (iOS+Android)

ถึงช่วง ณ วันที่บทความนี้นำเสนอ น้ำท่วมยังคงไม่หมดไป อย่างไรแล้ว Appreview ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ในขณะเดียวกัน ครั้งนี้ทีมงานขอนำเสนอ App ที่ไว้สำหรับจดบันทึกช่วยจำ เพราะในเวลานี้ การจดบันทึกช่วยจำ น่าจะช่วยให้การจัดการบางอย่างทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงประยุกต์ไว้จดเพื่อนำไปเทียบเหตุการณ์ หรือไว้สำหรับเช็คสภาพการจัดการในครอบครัวได้เช่นกัน

GTASK (Android)

App แรกของการบันทึกที่แนะนำ เป็น App ฝั่ง Android ที่รองรับการบันทึกช่วยจำต่างๆ โดยเรียงลำดับ และเชื่อมต่อกับบัญชีของ Google โดยการใช้งาน สามารถจัดลำดับตามวัน / เดือน / สัปดาห์ พร้อมกับปรับลำดับด้วยการลากได้ทันที รองรับการแสดงผลทั้งแนวตั้งและนอน

ราคา : ฟรี

TASKOS (Android)

ยังคงเป็น Android App เช่นเดิม สำหรับลูกเล่นของ TASKOS สามารถจดในแบบข้อความ ดึงข้อมูลจาก SMS / E-Mail มาลงบันทึก สามารถกำหนดหมวดหมู่ กำหนดลำดับทำงาน ตั้งแจ้งเตือน รองรับการดึงข้อมูลจาก Facebook / Twitter มาประกอบการทำนัดหมายได้เช่นกัน และรองรับการซิงค์เข้า Google Account เช่นกัน

ราคา : ฟรี

2Do: Tasks Done in Style (iOS)

App จดบันทึกของ iOS ที่ลูกเล่นการใช้งานรองรับการเชื่อมต่อกับปฎิทินของ iOS / OSX การสร้างบันทึก ตารางนัดหมาย สามารถลากข้อมุลลงในปฎิทินเครื่องได้ทันที รองรับการแจ้งเตือน รองรับการจดด้วยการบันทึกเสียง รวมถึงมีการป้องกันคนอื่นดูข้อมูลด้วยการใส่รหัสผ่านในข้อมูลนั้นๆได้เช่นกัน

ราคา : $9.99 (ช่วงโปรโมชั่น $2.99)

Minds (iOS)

สำหรับ App สุดท้ายในวันนี้ ยังคงเป็น App ในหมวดจดบันทึก ที่รองรับการบันทึกข้อมูลเสียง ภาพ สามารถถ่ายภาพประกอบ รวมถึงตั้งเตือนนัดหมาย สามารถเก็บข้อมูลของ GPS ตำแหน่งที่ใช้งาน รวมถึงใช้ตำแหน่งในการนำทางประกอบนัดหมายได้เช่นกัน

ราคา : ฟรี (แบบจำกัดเวลา)

ทั้ง 4 App นี้ หวังว่าจะช่วยให้การจดนัดหมายต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และช่วยให้การจัดการชีวิตง่ายขึ้นเช่นกัน

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply